Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca prawny

Urząd Morski w Szczecinie

Szczecin

7 dni temu

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 45484

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.
Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
Brak podjazdu, wejście schodami.
Brak odpowiednio dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Czas pracy zgodnie z ustawą o radcach prawnych. Wymagana codzienna obecność w pracy w dniach funkcjonowania Urzędu.

Zakres zadań

 • Udzielanie porad prawnych, w tym sporządzanie opinii prawnych.
 • Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień, projektów statutów i regulaminów oraz innych dokumentów wywołujących skutki prawne, a także w sprawach skomplikowanych sporządzanie projektów zapisów do nich.
 • Opiniowanie aktów prawnych wyższego rzędu.
 • Opiniowanie i przygotowanie do publikacji aktów prawa miejscowego wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniach przed sadami powszechnymi, sądem administracyjnym i izbami morskimi.
 • Nadzór nad sądowym i administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w sprawach skomplikowanych.
 • Udzielanie pracownikom wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego wykonywania zawodu radcy prawnego
 • tytuł zawodowy radcy prawnego
 • znajomość zagadnień ustawodawstwa i orzecznictwa krajowego i unijnego w szczególności z zakresu gospodarki morskiej i funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość komputera (MS Office)
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kserokopia tytułu zawodowego radcy prawnego
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

  Poznaj stanowisko: Radca Prawny

  Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
  Radca Prawny Praca Radca Prawny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (763)
  Wałbrzych (46)
  Legnica (126)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (264)
  Toruń (137)
  Lubelskie:
  Lublin (265)
  Chełm (53)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (901)
  Tarnów (89)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2126)
  Radom (169)
  Płock (84)
  Opolskie:
  Opole (231)
  Nysa (74)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (175)
  Przemyśl (45)
  Podlaskie:
  Białystok (123)
  Suwałki (42)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (453)
  Gdynia (231)
  Słupsk (69)
  Śląskie:
  Katowice (582)
  Częstochowa (175)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (168)
  Elbląg (128)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (648)
  Kalisz (91)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (301)
  Koszalin (109)
  Kołobrzeg (40)
  Auchan (135)
  Tesco (146)
  Inditex (57)
  Leroy Merlin (170)
  Bricoman (15)
  STRABAG (11)
  ABB (33)
  Accenture (106)
  Carrefour (125)
  PKO BP (361)
  PwC (12)
  KPMG (24)
  Orange (96)
  IKEA (55)
  Budimex (18)

  Rekrutują z Praca.pl