Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Radca
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
63 dni temu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87962

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Na stanowisku pracy występuje zagrożenie korupcją.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • opracowuje merytoryczne stanowisko, we współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz ekspertami departamentu i innych komórek KPRM, w zakresie politycznych aspektów funkcjonowania UE, w tym zasady praworządności oraz innych spraw leżących w kompetencji Wydziału.
 • monitoruje stan prawodawstwa UE i w Polsce oraz orzecznictwa krajowego i europejskiego, z punktu widzenia zasady praworządności oraz politycznych aspektów funkcjonowania Polski w UE.
 • monitoruje i analizuje programy prac i sprawozdania instytucji UE w zakresie politycznych aspektów funkcjonowania UE, w tym zasady praworządności.
 • przygotowuje wkład tezowo-informacyjny i analityczny dla przedstawiciela Polski na posiedzenia poszczególnych instytucji i ciał UE (w tym COREPER II, GAC, Rady Europejskiej, ew. grup roboczych, Parlamentu Europejskiego).
 • opiniuje dokumenty UE i PL o charakterze politycznym i instytucjonalnym
 • przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze właściwości stanowiska na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Prezesa Rady Ministrów.
 • opracowuje wkłady merytoryczne do materiałów na wizyty zagraniczne przedstawicieli Polski (tezowo-informacyjne), projekty stanowisk (lines to take), notatki i analizy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prawa UE lub problematyki UE
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne”, wydane przez ABW lub SKW, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka roboczego UE na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu: procesu decyzyjnego UE i krajowego, polityk sektorowych UE, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne, współpraca, zarządzanie ludźmi, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość: 1. języka angielskiego na poziomie C2 oraz 2. języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie C1 (język francuski lub język niemiecki) oraz 3. języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B1 [innego niż: język angielski oraz język francuski lub niemiecki (jeśli wskazano znajomość tego języka jako język roboczy na poziomie C1)
 • specjalistyczna wiedza dot. politycznego i instytucjonalnego funkcjonowania UE
 • umiejętność interpretacji i tłumaczenia tekstów prawnych

Podobne oferty