Najnowsze oferty pracy

 • ReferendarzUrząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
  Warszawa
  12 godz.
 • ReferendarzUrząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
  Warszawa
  12 godz.
 • ReferendarzUrząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
  Warszawa
  12 godz.
 • ReferendarzMinisterstwo Rozwoju w Warszawie
  Warszawa
  1 dzień
 • ReferendarzMinisterstwo Rozwoju w Warszawie
  Warszawa
  2 dni
 • ReferendarzUrząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
  Warszawa
  2 dni
 • ReferendarzMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
  Warszawa
  2 dni
 • ReferendarzGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Warszawa
  8 dni
 • ReferendarzUrząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
  Warszawa
  8 dni
 • ReferendarzUrząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
  Warszawa
  8 dni
Zobacz więcej ofert pracy

Referendarz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa

9 dni temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68253

Warunki pracy

Budynek przy ul. Batorego:
Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca pod presją czasu, możliwe nietypowe godziny pracy.

Zakres zadań

 • Wsparcie w przygotowywaniu instrukcji, sprawozdań oraz materiałów dla Ministra SWiA na posiedzenia Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW)
 • Pomoc w realizacji koordynacji współpracy z organami UE oraz przepływu informacji między Ministerstwem a odpowiednimi strukturami UE
 • Współpraca w zakresie właściwości resortu z Parlamentem Europejskim
 • Obsługa systemu Portal Delegatów i Polskie Repozytorium -wsparcie w koordynacji
 • Współudział w realizacji zadań punktu kontaktowego SOLVIT
 • Udział w koordynowaniu spraw związanych z organizacją resortowych egzaminów z języków obcych
 • Współpraca z organami UE, organizacja, koordynacja i monitoring przepływu informacji między Ministerstwem a odpowiednimi strukturami UE
 • Udział w przygotowaniu cyklicznej sprawozdawczości departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
 • Znajomość administracji rządowej RP
 • Znajomość ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich, ustawy o współpracy RM z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE; znajomość Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu UE
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Kreatywność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe