Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Olsztyn

38 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 69996

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze;


- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego;


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;


- wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


– brak podjazdu do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań związanych z pobranym obiektem
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenie systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Opracowywanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych
 • Przygotowywanie zapotrzebowań na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska,inżynieria chemiczna, biotechnologia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość metod badań spektrometrycznych
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z metod badań techniką spektrometrii
 • uprawnienia auditora wewnętrznego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent