Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referendarz
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Koszalin
76 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 78295

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-          praca w siedzibie urzędu,


-          wyjazdy służbowe,


-          nietypowe godziny pracy,


-          praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,


-          stanowisko wymaga odporności na stres,


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,


- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon

Zakres zadań

 • Przygotowuje próbki środowiskowe i wykonuje analizy fizyko-chemiczne.
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Obsługuje urządzenia laboratoryjne powiązane z wykonywanymi badaniami.
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowuje zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość obowiązujących rozporządzeń, norm dotyczących metod badań fizykochemicznych
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu metrologii, metod badań,
 • Posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego w laboratorium badawczym wg: PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.