Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lublin

9 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 30460

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg na bezczynność i przewlekłość
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
 • Prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Prowadzenie rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie
 • Prowadzenie rejestrów spraw sądowo-administracyjnych
 • Udział w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność,
 • Odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin
  Kancelaria pokój 604
  Na kopercie dopisek: WOP oferta pracy

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (808)
  Wałbrzych (53)
  Legnica (67)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (181)
  Toruń (98)
  Lubelskie:
  Lublin (127)
  Chełm (21)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (836)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1729)
  Radom (70)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (119)
  Nysa (19)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (79)
  Przemyśl (30)
  Podlaskie:
  Białystok (106)
  Suwałki (41)
  Łomża (26)
  Pomorskie:
  Gdańsk (405)
  Gdynia (159)
  Słupsk (48)
  Śląskie:
  Katowice (474)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (98)
  Elbląg (52)
  Ełk (17)
  Wielkopolskie:
  Poznań (515)
  Kalisz (43)
  Konin (43)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (262)
  Koszalin (59)
  Kołobrzeg (24)
  Auchan (121)
  Tesco (513)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (18)
  STRABAG (13)
  ABB (81)
  Accenture (247)
  Luxoft (188)
  PKO BP (301)
  KPMG (33)
  Orange (21)
  IKEA (2)
  Budimex (25)

  Rekrutują z Praca.pl