Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lublin

226 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 30460

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg na bezczynność i przewlekłość
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
 • Prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Prowadzenie rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie
 • Prowadzenie rejestrów spraw sądowo-administracyjnych
 • Udział w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność,
 • Odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (750)
Wałbrzych (62)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (245)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (937)
Tarnów (55)
Nowy Sącz (72)
Mazowieckie:
Warszawa (2321)
Radom (157)
Płock (94)
Opolskie:
Opole (229)
Nysa (91)
Podkarpackie:
Rzeszów (156)
Przemyśl (46)
Podlaskie:
Białystok (140)
Suwałki (47)
Łomża (21)
Pomorskie:
Gdańsk (476)
Gdynia (201)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (513)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (176)
Elbląg (133)
Ełk (79)
Wielkopolskie:
Poznań (705)
Kalisz (75)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (334)
Koszalin (80)
Kołobrzeg (34)
Auchan (165)
Tesco (72)
Inditex (45)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (25)
Accenture (233)
Carrefour (94)
PKO BP (326)
PwC (27)
KPMG (39)
Orange (23)
IKEA (31)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl