Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Katowice

9 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 68793

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń, wniosków składanych w I instancji, a także skarg na bezczynność i przewlekłość oraz skarg w trybie art. 227 KPA,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • obsługiwanie elektronicznych rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie,
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień,
 • prowadzenie wykazów wykonywanych zadań w celach statystycznych dotyczących pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętności redakcyjne,
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność.
 • Systematyczność.
 • Umiejętność pracy w zespole.