Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

155 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 34065

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w siedzibie Izby.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej związanych z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku służbowego, w tym prowadzenie postepowań administracyjnych w tym zakresie w celu prawidłowej realizacji polityki kadrowej.
 • Monitorowanie czasu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ich absencji, ustalanie prawa do urlopów wypoczynkowych oraz świadczeń związanych z rodzicielstwem (m.in. urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego), jego wymiaru, proporcjonalności i zasad udzielania w celu realizacji polityki kadrowej.
 • Ustalanie uprawnień funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat oraz przygotowywanie wniosków o wypłatę tych świadczeń w celu przekazania komórce budżetowo-księgowej wypłacającej świadczenia finansowe informacji o wysokości należnych świadczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa pracy.
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Komunikatywność.
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (798)
  Wałbrzych (53)
  Legnica (100)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (230)
  Toruń (145)
  Lubelskie:
  Lublin (257)
  Chełm (29)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (944)
  Tarnów (57)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2349)
  Radom (175)
  Płock (119)
  Opolskie:
  Opole (228)
  Nysa (78)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (153)
  Przemyśl (42)
  Podlaskie:
  Białystok (143)
  Suwałki (47)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (491)
  Gdynia (221)
  Słupsk (81)
  Śląskie:
  Katowice (568)
  Częstochowa (159)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (140)
  Elbląg (105)
  Ełk (82)
  Wielkopolskie:
  Poznań (715)
  Kalisz (79)
  Konin (42)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (348)
  Koszalin (71)
  Kołobrzeg (53)
  Auchan (171)
  Tesco (73)
  Inditex (33)
  Leroy Merlin (130)
  Bricoman (10)
  STRABAG (11)
  ABB (16)
  Accenture (278)
  Carrefour (87)
  PKO BP (341)
  PwC (31)
  KPMG (45)
  Orange (20)
  IKEA (20)
  Budimex (52)

  Rekrutują z Praca.pl