Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Szczytno

9 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Szczytno
Ogłoszenie o naborze Nr 37560

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
bariery architektoniczne: w budynku brak wind, węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku, winda dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostanie się do budynku (na parter),
stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej i zabezpieczanie należności pieniężnych.
 • Orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,
 • komunikatywność,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  - z dopiskiem „Oferta pracy US Szczytno SEE/5”.  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (762)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (99)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (163)
  Toruń (101)
  Lubelskie:
  Lublin (210)
  Chełm (32)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (782)
  Tarnów (53)
  Nowy Sącz (40)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1865)
  Radom (150)
  Płock (51)
  Opolskie:
  Opole (173)
  Nysa (66)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (126)
  Przemyśl (34)
  Podlaskie:
  Białystok (133)
  Suwałki (46)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (433)
  Gdynia (177)
  Słupsk (73)
  Śląskie:
  Katowice (548)
  Częstochowa (179)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (139)
  Elbląg (73)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (547)
  Kalisz (71)
  Konin (53)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (331)
  Koszalin (97)
  Kołobrzeg (49)
  Auchan (85)
  Tesco (124)
  Inditex (47)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (4)
  ABB (101)
  Accenture (249)
  Carrefour (130)
  PKO BP (288)
  KPMG (43)
  Orange (19)
  IKEA (19)
  Budimex (14)

  Rekrutują z Praca.pl