Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Głubczyce

116 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Głubczyce
Ogłoszenie o naborze Nr 52759

Warunki pracy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno – biurowym,
• ciągła obsługa podatników,
• zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek pięciokondygnacyjny bez windy;
• toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;
• przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
• oświetlenie sztuczne i naturalne;
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;

Zakres zadań

 • Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej oraz ich wstępne weryfikowanie pod względem formalnym w celu zapewnienia poprawności i kompletności składanych dokumentów,
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji podatkowych,
 • Analizowanie deklaracji i innych informacji podatkowych złożonych przez podatników i płatników mające na celu zapewnienie ich zgodności z prawem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw w zakresie:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • podatku od czynności cywilno - prawnych
 • podatku od spadków i darowizn
 • podatku od towarów i usług
 • podatku akcyzowego
 • Ordynacji podatkowej
 • ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność obsługi komputera : w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa aplikacji specjalistycznych stosowanych w administracji skarbowej,
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent