Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Poznań

9 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 54079

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
• Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• Praca w terenie
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek pięciopiętrowy,
• winda umożliwia wjazd na IV piętro
• w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
• narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli podatkowych w celu sprawdzenia wywiązywania się kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 • Przygotowanie kontroli poprzez zebranie istotnych materiałów i informacji będących w posiadaniu organu podatkowego w celu właściwego i sprawnego przeprowadzania kontroli. Rejestrowanie danych zebranych w trakcie kontroli oraz ustalenia kontroli w systemie Kontrola w celu zapewnienia kompletności baz danych Urzędu. Współpraca i wymiana informacji z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz przesłuchiwanie świadków w ramach prowadzonych kontroli podatkowych w celu zebrania pełnego materiału dowodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent