Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Strzelce Opolskie

34 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Strzelce Opolskie
Ogłoszenie o naborze Nr 54276

Warunki pracy

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym,
• zagrożenie korupcją,
• ciągła obsługa podatników,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• budynek pięciokondygnacyjny wyposażony w windę,
• toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze,
• przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

Zakres zadań

 • Analiza deklaracji i innych informacji podatkowych oraz prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach, w tym prawa do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych
 • Prowadzenie czynności w stosunku do podatników nie składających deklaracji oraz analizowanie terminowości złożonych dokumentów w celu wyeliminowania podatników unikających płacenia podatków,
 • Analiza informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w celu opodatkowania osób unikających płacenia podatków,
 • Analiza informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia w celu opodatkowania osób osiągających nieopodatkowane dochody,
 • Analiza oświadczeń majątkowych w celu weryfikacji składanych przez osoby zaufania publicznego dotyczącego posiadanego przez nich majątku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy w zakresie:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o służbie cywilnej,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Umiejętność obsługi komputera : w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa aplikacji specjalistycznych stosowanych w administracji skarbowej,
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent