Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice

32 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 54602

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- działanie pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku Urzędu,
- bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, natomiast budynek wyposażony jest
w windę, której szerokość zapewnia wjazd wózka inwalidzkiego,
- budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
- węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnoprawnych ruchowo tylko na parterze budynku – w sali obsługi
podatnika.

Zakres zadań

 • Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, w tym weryfikacja ulg i zwolnień podatkowych
 • Weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, w tym wyjaśnianie z udziałem podatników błędów zawartych w deklaracjach
 • Prowadzenie korespondencji z podatnikami, instytucjami i organami dotyczącymi realizacji zadań realizowanych w komórce organizacyjnej
 • Weryfikowanie zasadności składanych korekt podatkowych
 • Dokonywanie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów
 • Współuczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań, analiz w ramach właściwości rzeczowej stanowiska
 • Prawidłowe, w tym terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych
 • Wymiana informacji międzynarodowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
 • Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe