Referent

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Gryfino

34 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gryfino
Ogłoszenie o naborze Nr 55909

Warunki pracy

- Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
- Praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
- Oświetlenie sztuczne i naturalne
- Zadania realizowane w siedzibie Urzędu
- Obsługa klientów zewnętrznych
- Budynek trzykondygnacyjny bez windy

Zakres zadań

 • Organizacja obiegu informacji i dokumentacji
 • Prowadzenie sekretariatu
 • Obsługa administracyjno – kancelaryjna

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Asertywność
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • W naborze mogą uczestniczyć obywatele Polski oraz osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent