Referent

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Olsztyn

11 dni temu

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 63452

Warunki pracy

- praca siedząca w siedzibie urzędu;
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30;
- narzędzia i materiały pracy - komputer;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
- praca na II pietrze w budynku bez windy
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak podjazdu do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań w zakresie rekrutacji kandydatów do róznych form pełnienia czynnej służby wojskowej
 • Prowadzenie i bieżace aktualizowanie obowiązujacej ewidencji (bazy danych ) kandydatów do służby przygotowawczej i zawodowej
 • Prowadzenie i bieżace aktualizowanie obowiązującej ewidencji (bazy danych) wolnych stanowisk dla zołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych po zakończeniu słuzby przygotowawczej oraz do służby zawodowej
 • Sporządzanie refundacji na podstawie not księgowych i decyzji administracyjnych zołnierzom pełniacym słuzbę przygotowawczą
 • Sporządzanie obowiazującyh sprawozdań, zestawień, decyzji administracyjnych, analiz i innych dokumentów zwiazanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi
 • Opracowywanie rozkazów, wytycznych, decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych
 • Udział w opracowywaniu planów zasadniczych przedsięwzieć Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • Udział w ćwiczeniach i treningach sztabowych oraz uczestnictwo w ich opracowywaniu
 • Udział w nadzorach służbowych w instytucjach wojskowych podległych i podporzadkowanych Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub wojskowej na podobnym stanowisku pracy;
 • Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzajacego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość przepisów ustawy o słuzbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość aktów prawnych normujacych problematykę mobilizacyjną
 • Bardzo dobra umiejetność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie upoważnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność pracy w zespole
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent