Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Nysa

37 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nysa
Ogłoszenie o naborze Nr 63542

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym,
• zagrożenie korupcją,
• ciągła obsługa podatników,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda w budynku, podjazd, toaleta (na parterze budynku),
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

  • Prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach, w tym prawa do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych oraz zasadności zwrotu podatku,
  • Prowadzenie czynności w stosunku do podatników nie składających deklaracji oraz analizowanie terminowości złożonych dokumentów w celu wyeliminowania podatników unikających płacenia podatków,
  • Analizowanie deklaracji i innych informacji podatkowych złożonych przez podatników, płatników oraz osoby trzecie mające na celu zapewnienie zgodnego z prawem opodatkowania podmiotów działających na rynku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o służbie cywilnej.
  • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office,
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe