Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Kartuzy

45 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 66985

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa w pozycji siedzącej,
• praca związana z koniecznością poruszania się po budynku,
• praca pod presją czasu,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek urzędu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z windą i miejscami parkingowymi i toaletami dla tych osób,
• stanowisko zorganizowane zgodnie z przepisami bhp i ocena ryzyka zawodowego

Zakres zadań

 • Prowadzenie postepowania podatkowego w celu ustalenia bądź określenia zobowiązania podatkowego.
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków
 • Orzecznictwo w zakresie kar porządkowych w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków.
 • Ustalanie wysokości kosztów postepowania w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków.
 • Orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków.
 • Wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego, znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent