Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
Gliwice
specjalista (mid)
81 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gliwice
Ogłoszenie o naborze Nr 106456

Warunki pracy

-praca w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach


-praca biurowa realizowana w siedzibie Inspektoratu


-praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych


-stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu


-praca jest świadczona w budynku PIW nieprzystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach, przyjmowanie, rozdzielanie oraz prowadzenie ewidencji korespondencji i przesyłek otrzymywanych i wysyłanych
 • Przyjmowanie interesantów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gliwicach, udzielanie niezbędnych informacji lub kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych, obsługa urządzeń biurowych.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gliwicach, oraz przygotowanie pism z polecenia PLW.
 • Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Lekarza i Inspektoratu oraz innych wniosków wymaganych przepisami.
 • Prowadzenie składnicy akt Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach, przygotowanie dokumentów do przekazania do składnicy akt, ich ewidencja i nadzór nad wydawaniem.
 • Zapewnienie obsługi transportowej dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu oraz prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych: prowadzenie rejestrów pieczątek, pieczęci, odznak identyfikacyjnych, legitymacji służbowych, mandatów, druków ścisłego zarachowania, delegacji służbowych, ewidencji rozchodu odziezy ochronnej oraz sprawozdań BDO
 • Prowadzenie magazynu materiałowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub obsłudze sekretariatu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Znajomość programów MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty