Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Samodzielny referent
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Nowy Sącz
57 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 78880

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawościami.


 

Zakres zadań

 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • Analizuje oświadczenia o stanie majątkowym
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień podatkowych: ustawa z 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Łatwość komunikacji - konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplilacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność czytania i analizy przepiów prawnych
 • Umiejętność redagowania pism