Sekretarka – referent ds. osobowych

PRU MEGA-REM Sp. z o.o.

Kraków

57 dni temu

Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe MEGA – REM Sp. z o.o. – firma świadcząca usługi

remontowe oraz modernizacyjne dla przemysłu energetycznego poszukuje pracownika na

stanowisko:

Sekretarka – referent ds. osobowych
Miejsce pracy: Kraków


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Obsługa administracyjna Sekretariatu Prezesa Zarządu (m.in. odbieranie telefonów, maili, prowadzenie dziennika podawczego, dbanie o prawidłowy przepływ dokumentów w firmie)
 • Dbanie o właściwy wizerunek firmy oraz wygląd, estetykę i porządek w biurze
 • Zamawianie i dystrybucja materiałów biurowych
 • Obsługa kadrowa pracowników (m.in. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, wystawianie delegacji, tworzenie list obecności, wykazów, zestawień)
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. GUS, ZUS)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office 
 • Znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Mile widziana znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego Comarch ERP Optima oraz programu PŁATNIK
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, komunikatywność

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Przyjazną atmosferę pracy
Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRU MEGA-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków) telefon 12 644-51-19

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Poznaj stanowisko: Sekretarka 
Zakres obowiązków sekretarki w biurze związany jest ściśle z codziennym funkcjonowaniem firmy. Osoba na tym, stanowisku wspiera przełożonych w ich zadaniach i dba o to, by biuro działało sprawnie. Często też jest pierwszą osobą kontaktową dla klientów przedsiębiorstwa.ZAKRES OBOWIĄZKÓW SEKRETARKIZgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności Departamentu ...
Praca Sekretarka