Specjalista Compliance

Athena Investments Dom Maklerski S.A

Warszawa

8 dni temu

Ogłoszenie numer: 3365132, z dnia 2020-06-24

Podstawową cechą, która wyróżnia oferowane przez nas usługi, jest zastosowanie tzw. strategii alternatywnych. Istota tego rozwiązania polega na użyciu technik inwestycyjnych, dzięki którym uzyskiwane stopy zwrotu są niezależne od trendów rynkowych.

Zespół Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii, a za cel stawia sobie generowanie dla Klientów zysku niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych.

Specjalista Compliance

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • identyfikowanie, ocena i monitorowanie wszelkich ryzyk niedostosowania działalności firmy. do obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka braku zgodności działalności z prawem,
 • Doradztwo oraz bieżąca pomoc dla Osób Powiązanych odpowiedzialnych za świadczenie usług i wykonywanie prowadzonej przez AIDM S.A. działalności maklerskiej, służące wypełnianiu przez AIDM S.A. jej obowiązków zgodnie z przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej;
 • Sporządzanie dla Zarządu i Rady Nadzorczej AIDM S.A. oraz Kierownictwa wyższego szczebla,sprawozdania z wdrażania i skuteczności ogólnego środowiska kontroli w odniesieniu do świadczonych usług i prowadzonej działalności maklerskiej
 • Sporządzanie dla Zarządu i Rady Nadzorczej AIDM S.A. oraz Kierownictwa wyższego szczebla, nie rzadziej niż raz do roku, pisemnego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem.
 • Prowadzenie rejestrów: skarg, konfliktu interesów, zaleceń pokontrolnych jak i zaleceń w zakresie planowanych lub wprowadzonych zmian w przepisach prawa mających wpływ na działalnośćfirmy
 • Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych, regulacjach i standardach dotyczących działalności prowadzonej przez AIDM S.A., informowanie o nich Zarządu oraz zapewnienie we współpracy z Zarządem ich wdrożenia w treści regulacjach wewnętrznych.
 • Monitorowanie funkcjonowania procedur wewnętrznych
 • Monitorowanie funkcjonowania procesu rozpatrywania skarg i uznawanie skarg za źródło istotnych informacji w kontekście ogólnych obowiązków dotyczących monitorowania, w tym analiza danych dotyczących skarg i ich rozpatrywania w celu wykrycia wszystkich zagrożeń lub problemów i zaradzenia im
 • Komunikacja z organami nadzoru i innymi właściwymi instytucjami,w zakresie wykonywania funkcji nadzoru zgodności działalności AIDM S.A. z prawem

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu prawa
 • Doświadczenie na samodzielnym stanowisku w komórce compliance
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością firm inwestycyjnych
 • Znajomość światowych rynków finansowych oraz rynku forex będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • Umowę na zastępstwo
 • Pakiety szkoleń
 • Pracę w młodym, energicznym zespole
 • Dogodną lokalizację w centrum Warszawy
 • Dodatkowe pakiety benefit (Multisport, Luxmed)
 • Służbowy telefon i laptop

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Athena Investments Dom Maklerski S.A

Podstawową cechą, która wyróżnia oferowane przez nas usługi, jest zastosowanie tzw. strategii alternatywnych. Istota tego rozwiązania polega na użyciu technik inwestycyjnych, dzięki którym uzyskiwane stopy zwrotu są niezależne od trendów rynkowych.

Zespół Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii, a za cel stawia sobie generowanie dla Klientów zysku niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych.