Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Wrocław

34 dni temu

Ogłoszenie numer: 2570338, z dnia 2019-07-20

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO. Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana, która organizacyjnie usytuowała BKP jako państwową jednostkę budżetową podlegającą Ministerstwu Środowiska (Minister Środowiska był właściwy ds. działu administracji rządowej: „gospodarka wodna”). 10 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem przydzielił kierowanie działem gospodarka wodna Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozporządzenie to weszło w życie 12 stycznia 2018 r. z dniem obowiązywania od 9 stycznia 2018 r. W wyniku tych kolejnych zmian, BKP OPDOW stało się państwową jednostką budżetową podległą pod Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Specjalista ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • Opracowanie strategii komunikacji Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, a następnie aktywny nadzór nad jej implementacją;
 • Koordynowanie tej implementacji z Jednostkami Realizującymi Projekt;
 • Zaprojektowanie oraz nadzór redaktorski (strona merytoryczna oraz współpraca przy realizacji technicznej) nad stroną internetową Biura Koordynacji oraz Projektu;
 • Koordynacja i nadzór nad szeroko rozumianymi konsultacjami społecznymi poszczególnych etapów Projektu w trakcie jego implementacji;
 • Monitorowanie, zbieranie i archiwizowanie informacji medialnych ukazujących się w prasie, radiu i telewizji, Internecie itp. na temat POPDO i POPDOW przekazywanie tych informacji Dyrektorowi Projektu oraz Dyrektorowi Biura i pozostałym Konsultanta Biura. Przygotowywanie polemik w przypadkach tego wymagających;
 • Monitorowanie potencjalnego ryzyka komunikacyjnego i reputacyjnego związanego z kolejnymi etapami wdrażania Projektu;
 • Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Biura;
 • Działania w zakresie skutecznego komunikowania się Biura z Jednostkami Realizującymi Projekt, interesariuszami Projektu, takimi jak administracja samorządowa, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, inne stowarzyszenia społeczne zainteresowane realizacją Projektu;
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych i popularyzujących Projekt jako przedsięwzięcie zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Dorzeczu Odry oraz Wisły;
 • Szybkie reagowanie poprzez odpowiednie działanie i przygotowanie natychmiastowej strategii tego działania w przypadku powstania sytuacji kryzysowej w zakresie stosunków społecznych oraz dezinformacji dotyczących realizacji Projektu;
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Biura oraz z Dyrektorem Projektu oraz wykonywanie innych zadań związanych z realizacją Projektów.
 • Uczestniczenie w pracach komisji powoływanych przez Dyrektora Projektu.

Wymagania

 • wyższe wykształcenie w dziedzinie komunikacji publicznej, ekonomii, nauk społecznych, marketingu lub administracji publicznej;
 • dodatkowe udokumentowane doświadczenie w public relations na stanowisku odpowiedzialnym za współpracę z różnymi interesariuszami - zarówno publicznymi, jak i prywatnymi;
 • znajomość zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym i klęskami żywiołowymi;
 • minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia o obszarze public relations;
 • doświadczenie w opracowaniu i realizacji strategii komunikacji (w tym także dla instytucji publicznych);
 • umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych w szerokiej komunikacji z otoczeniem - poparte przykładami;
 • doświadczenie w rozwiazywaniu sporów społecznych od strony public relations w miarę możliwości udokumentowane;
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji samorządowej oraz rządowej, znajomość struktur administracyjnych RP;
 • umiejętność do prowadzenia spotkań przy udziale dużej liczby osób o różnych poglądach;
 • umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe w obszarze public relations z zachowaniem strategicznych celów Projektów;
 • doświadczenie w zapewnieniu wsparcia public relations dużym podmiotom realizujących inwestycje o znacznym drażliwym oddziaływaniu społecznym;
 • doświadczenie w zakresie prowadzeniu strony internetowej (nadzór redaktorski);
 • doświadczenie w zakresie wykonywania funkcji rzecznika prasowego.
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z różnymi grupami interesariuszy
 • pasja, zaangażowanie, nastawienie na współpracę, proaktywność;
 • dobra organizacja pracy w szybko zmieniającym się otoczeniu;
 • umiejętność tworzenia komunikatów i odpowiedzi medialnych;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

W miarę możliwości należy udokumentować posiadane doświadczenie

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO. Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana, która organizacyjnie usytuowała BKP jako państwową jednostkę budżetową podlegającą Ministerstwu Środowiska (Minister Środowiska był właściwy ds. działu administracji rządowej: „gospodarka wodna”). 10 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem przydzielił kierowanie działem gospodarka wodna Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozporządzenie to weszło w życie 12 stycznia 2018 r. z dniem obowiązywania od 9 stycznia 2018 r. W wyniku tych kolejnych zmian, BKP OPDOW stało się państwową jednostką budżetową podległą pod Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Public Relations

Specjalista ds. Public Relations to osoba odpowiedzialna za opracowywanie i realizację strategii w zakresie wizerunku rynkowego przedsiębiorstwa. Zakres zadań specjalisty PR obejmuje wiele dziedzin. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: planowanie działań z zakresu media relations, tworzenie i aktualizacja baz mediów i klientów firmy, budowanie i utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami, ...
Specjalista ds. Public Relations Praca Specjalista ds. Public Relations

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (633)
Wałbrzych (56)
Legnica (119)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (228)
Toruń (140)
Lubelskie:
Lublin (236)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (812)
Tarnów (91)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (1993)
Radom (178)
Płock (64)
Opolskie:
Opole (230)
Nysa (55)
Podkarpackie:
Rzeszów (168)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (152)
Suwałki (41)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (509)
Gdynia (295)
Słupsk (68)
Śląskie:
Katowice (633)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (181)
Elbląg (93)
Ełk (48)
Wielkopolskie:
Poznań (603)
Kalisz (90)
Konin (55)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (364)
Koszalin (121)
Kołobrzeg (51)
Auchan (150)
Tesco (46)
Inditex (28)
Leroy Merlin (115)
Bricoman (10)
STRABAG (9)
ABB (12)
Accenture (74)
Carrefour (170)
PKO BP (332)
PwC (18)
KPMG (23)
Orange (49)
IKEA (55)
Budimex (1)

Rekrutują z Praca.pl