Specjalista / Główny specjalista w Biurze Spraw Pracowniczych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

384 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty w Biurze Spraw Pracowniczych

 

Rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty w Biurze Spraw Pracowniczych


Miejsce pracy: Warszawa


 

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego magisterskiego,
 • bardzo dobrej praktycznej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • doświadczenia w naliczaniu wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń, obsłudze ubezpieczeń społecznych i rozliczaniu czasu pracy,
 • doświadczenia w sporządzaniu analiz płacowych,
 • biegłej obsługi komputera (środowisko Windows i MS Office), w tym biegłej obsługi programu Excel,
 • doświadczenia w obsłudze programów płacowych, programu PŁATNIK i systemu e-PFRON2,
 • komunikatywności, dokładności i sumienności,
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu.
Zakres obowiązków:
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym,
 • naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie list płac i ich weryfikacja,
 • rozliczanie składek ZUS i obsługa dokumentów zgłoszeniowych ZUS,
 • przygotowywanie raportów, deklaracji i analiz,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • bieżące monitorowanie zmian przepisów prawnych w zakresie kadrowo-płacowym
  i ubezpieczeń społecznych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • obsługa pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • specjalista 3200 zł,
 • starszy specjalista 3800 zł,
 • główny specjalista 4600 zł.


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadr i Płac

Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Specjalista ds. Kadr i Płac Praca Specjalista ds. Kadr i Płac

Rekrutują z Praca.pl