Specjalista / Starszy Specjalista

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Warszawa

20 dni temu

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista

(Biuro Zgodności)


Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 272/19


Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac związanych z przestrzeganiem przyjętych przez Spółkę zasad wynikających z Systemu Zgodności
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach należących do właściwości Biura Zgodności
 • przygotowywanie projektów pisemnych odpowiedzi na otrzymaną korespondencję lub ustne zgłoszenia
 • prowadzenie prac związanych z aktualizacją regulacji wewnętrznych dotyczących systemu zgodności oraz przygotowywanie projektów nowych aktów normatywnych systemu zgodności
 • analizowanie propozycji zmian w przepisach wewnętrznie obowiązujących poddanych pod rozwagę Biura Zgodności oraz przekazywanie rekomendacji i uwag oraz inicjowania wprowadzenia zmian w tych przepisach
 • przygotowywanie prezentacji dla pracowników oraz kadry kierowniczej
 • sporządzanie sprawozdań/raportów ze spotkań lub przeprowadzonych rozmów telefonicznych
 • analizowanie informacji zgłoszonych przez sygnalistów o dodatkowej działalności pracowników oraz działalności w warunkach konfliktu interesów. Przygotowywanie informacji o sytuacjach mających znamiona prowadzenia działań niezgodnych z warunkami określonymi w podpisanej z Pracownikiem umowie o zakazie konkurencji lub prowadzenia działań w konflikcie interesów ze Spółką
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach zgłoszonych przez Sygnalistów
 • wykonywanie prac merytorycznych oraz prac asystenckich w procesie wdrażania Systemu Zgodności w Spółce

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane prawnicze
 • Doświadczenia zawodowego:
  • minimum 3 letniego, mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu pism, pracy
   z dokumentami, pracy z procedurami,
  • minimum 1 rok w zakresie prac w "compliance"
 • doświadczenia w prowadzeniu spotkań z pracownikami w ramach wewnętrznych szkoleń
 • znajomości obsługi komputera MS Office: w szczególności WP Excel i Power Point
 • zdolności analitycznych
 • zdolności komunikacyjnych oraz organizacyjnych
 • zainteresowania rozwojem zawodowym w obszarze "compliance"
 • znajomość j. angielskiego byłaby dodatkowym atutem

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 27.01.2020

 

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
- dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych