Specjalista w Zespole Obsługi Organów Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z.o.o.
Warszawa - Wola
39 dni temu

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
w m. st. Warszawie sp. z o. o.
ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista w Zespole Obsługi Organów Spółki
Miejsce pracy: Warszawa ul. Obozowa 43 (Wola)

Podstawowy zakres obowiązków:
 • przygotowywanie informacji dla Zarządu i pracowników Spółki w ramach realizowanej polityki informacyjnej,
 • wsparcie merytoryczne oraz organizacyjno-techniczna obsługa posiedzeń/spotkań, zespołów/komitetów, spotkań z organizacjami związkowymi oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • współudział w opracowaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych, raportów, analiz i innej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań oraz przygotowywanie projektów pism,
 • współpraca z Biurem Ładu Korporacyjnego Urzędu m. st. Warszawy oraz przyjmowanie, rejestracja oraz dystrybucja korespondencji kierowanej przez Biuro Ładu Korporacyjnego Urzędu m. st. Warszawy do Spółki,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie udzielania informacji i sporządzania informacji w obszarze przydzielonych zadań,
 • archiwizacja dokumentów prowadzonych spraw, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Spółce oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • współtworzenie komunikacji wewnętrznej Spółki poprzez przygotowywanie konferencji prasowych oraz innych wydarzeń przedstawiających działalność Spółki,
 • prowadzenie korespondencji i współpraca z interesariuszami Spółki, urzędami i organizacjami pozarządowymi w zakresie komunikacji,
 • prowadzenie elektronicznych rejestrów, merytoryczne opisywanie faktur oraz administrowanie i aktualizowanie stron internetowych dotyczących działalności Działu.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • samodzielność,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.
Oferujemy
 • pracę w stabilnej firmie – 90 lat na stołecznym rynku,
 • umowę o pracę,
 • dodatkową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
 • szkolenia zawodowe.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa.
 • Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@mpo.com.pl
 • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, operatorzy pocztowi, a także, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być także klient lub dostawca MPO, z którymi możesz mieć kontakt w ramach wykonywania swoich zadań.
 • Masz prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych;
  - sprostowania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - przeniesienia danych osobowych.
 • Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • MPO przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,a RODO dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od momentu zaaplikowania lub do momentu odwołania zgody. W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

Jeżeli przy pierwszej rekrutacji wyrazisz zgodę na to, abyśmy Twoje dokumenty aplikacyjne brali pod uwagę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych to działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO okres przetwarzania Twoich danych będzie wynosi 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody lub do momentu odwołania zgody.

W celu ochrony i zabezpieczenia się przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, MPO przechowuje wszelki informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec MPO lub wobec pracownika przez okres przedawnienia się tych roszczeń.

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać MPO?

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania działa na stołecznym rynku nieprzerwanie od 1927 roku.

Przez ponad 90 lat naszą misją jest zapewnienie efektywnego, niezawodnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie stolicy. Dbamy o środowisko naturalne, satysfakcjonującą obsługę klienta i rozwój pracowników. Dodatkowo firma prowadzi usługi w zakresie badań technicznych pojazdów. Jesteśmy pierwszą warszawską spółką, która wdrożyła zintegrowany system zarządzania środowiskiem i jakością według normy ISO.

Sukces zawdzięczamy naszym pracownikom. MPO to ponad 1300 osób, posiadających fachową wiedzę. W naszej strukturze są pracownicy operacyjni, specjaliści i kierownicy.

Proces rekrutacji w MPO

Krok Poznaj nas jako Pracodawcę i Aplikuj!
Krok Selekcja nadesłanych aplikacji
Krok Wywiad telefoniczny
Krok Rozmowa kwalifikacyjna
Krok Informacja zwrotna dla Kandydatów