Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Warszawa

248 dni temu

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14730

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• praca na 2 piętrze, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom
z uszkodzonym słuchem
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizacja i planowanie działań związanych z promocją technologii środowiskowych oraz laureatów ministerialnego projektu Akcelerator Zielonych Technologii - Greenevo w zakresie obowiązków leżących po stronie Ministerstwa Środowiska, w tym organizacja prac kapituły projektu oraz udział w planowaniu i tworzeniu kolejnych edycji projektu
 • Monitorowanie realizacji i wdrażanie projektu Greenevo po stronie Ministerstwa, w tym w szczególności opracowywanie raportów, działań promocyjnych oraz zestawień dotyczących stanu jego realizacji na potrzeby Zespołu, Departamentu oraz Kierownictwa resortu
 • Udział w tworzeniu polityki resortu oraz kreowaniu nowych rozwiązań mających na celu wsparcie sektora ekoinnowacji jako jednego z kluczowych działań wpływających na przejście z modelu gospodarki linearnej na model gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • Współpraca z innymi komórkami Departamentu i Ministerstwa oraz jednostkami w obrębie resortu środowiska w ramach zapewnienia synergii działań w ramach projektu Greenevo z innymi inicjatywami w obszarze technologii środowiskowych z uwzględnieniem programów priorytetowych NFOŚiGW: GEKON, SOKÓŁ oraz System Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
 • Współpraca z przedstawicielami innych resortów oraz instytucji rządowych zaangażowanych w promocję polskich technologii środowiskowych oraz z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych za granicą w obszarze tematycznym realizowanych zadań
 • Realizacja działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych oraz zapewnienia niezbędnej legislacji dla realizacji projektu Greenevo
 • Udział w opracowywaniu, w tym także we współpracy z innymi resortami oraz instytucjami międzynarodowymi, a także opiniowaniu analiz, raportów oraz innych dokumentów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • Udział w pracach nad dokumentami programowymi oraz strategicznymi dotyczącymi innowacji, w szczególności ekoinnowacji i technologii środowiskowych wspierających proces przejścia z modelu gospodarki linearnej na model gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), a także udział w posiedzeniach grup roboczych poświęconych ww. tematyce w ramach prac nad realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji projektów międzynarodowych lub w zarządzaniu projektami
 • znajomość: ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie realizowanych na stanowisku zadań, realizacji zadań w systemie projektowym, podstaw protokołu dyplomatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • komunikacja
 • kreatywność
 • współpraca
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (642)
  Wałbrzych (47)
  Legnica (54)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (153)
  Toruń (91)
  Lubelskie:
  Lublin (111)
  Chełm (21)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (769)
  Tarnów (41)
  Nowy Sącz (31)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1703)
  Radom (73)
  Płock (39)
  Opolskie:
  Opole (115)
  Nysa (24)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (85)
  Przemyśl (19)
  Podlaskie:
  Białystok (98)
  Suwałki (30)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (312)
  Gdynia (134)
  Słupsk (40)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (95)
  Elbląg (32)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (499)
  Kalisz (44)
  Konin (33)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (258)
  Koszalin (64)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (129)
  Tesco (359)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (19)
  STRABAG (14)
  ABB (55)
  Accenture (130)
  Luxoft (164)
  PKO BP (260)
  KPMG (31)
  Orange (11)
  IKEA (5)
  Budimex (31)

  Rekrutują z Praca.pl