Specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Warszawa

111 dni temu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20034

Warunki pracy

- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • realizacja polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałych grup pracowniczych
 • koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem ocen członków korpusu służby cywilnej
 • badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, opracowywanie planów, organizowanie i dokumentowanie szkoleń oraz ocenianie ich efektywności
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą ubezpieczenia na życie pracowników Biura
 • przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych
 • organizowanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, służby przygotowawczej
 • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną i czasem pracy pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera z zakresu pakietu MS Office
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych

  Specjalista ds. Kadrowych zajmuje się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, przeprowadza szkolenia i jest odpowiedzialny za prawno – administracyjną obsługę zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie psychologiczne. Ważne jest, aby pracownik odznaczał się: znajomością prawa praca, doświadczeniem w ...
  Specjalista ds. Kadrowych Praca Specjalista ds. Kadrowych

  Podobne oferty

  Rekrutują z Praca.pl