Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lublin

246 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 25697

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji w sposób tradycyjny papierowy i elektroniczny.
 • Odbieranie połączeń telefonicznych wraz z rozmową i kierowanie ich do odpowiednich wydziałów w Inspektoracie.
 • Redagowanie pism, przygotowywanie dokumentów, prowadzenie zestawień, rejestrów i kart drogowych.
 • Pomoc w sporządzaniu sprawozdań z działalności WINB.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie nabywania towarów i usług oraz nadzór nad wykonywaniem umów cywilno – prawnych dotyczących obsługi WINB.
 • Stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym w zakresie zawartych umów.
 • Obsługa poczty w systemie e-PUAP.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów regulujących bieżące funkcjonowanie jednostki.
 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych.
 • Opracowywanie umów cywilno – prawnych oraz ich aktualizacja.
 • Prowadzenie procedury w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażona jest jednostka budżetowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kancelaryjno - biurowej w administracji
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Umiejętność edycji i redagowania pism
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość platformy e-PUAP, BIP

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (757)
Wałbrzych (45)
Legnica (127)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (189)
Toruń (102)
Lubelskie:
Lublin (213)
Chełm (31)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (914)
Tarnów (52)
Nowy Sącz (47)
Mazowieckie:
Warszawa (1942)
Radom (154)
Płock (42)
Opolskie:
Opole (150)
Nysa (64)
Podkarpackie:
Rzeszów (153)
Przemyśl (33)
Podlaskie:
Białystok (123)
Suwałki (47)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (454)
Gdynia (201)
Słupsk (57)
Śląskie:
Katowice (489)
Częstochowa (145)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (125)
Elbląg (91)
Ełk (30)
Wielkopolskie:
Poznań (509)
Kalisz (55)
Konin (29)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (287)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (35)
Auchan (147)
Tesco (126)
Inditex (28)
OBI (13)
PKP (0)
STRABAG (4)
ABB (101)
Accenture (224)
Carrefour (121)
PKO BP (312)
KPMG (37)
Orange (29)
IKEA (18)
Budimex (26)

Rekrutują z Praca.pl