Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

252 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 26621

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kompletowanie i analizowanie danych, dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, opracowywanie, formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko dla planów i przedsięwzięć na obszarach morskich, obszarach N2000 oraz prowadzenie postępowań
 • opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów i przystani morskich oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • kontrola stanu przedsięwzięć na obszarze postępowań w zakresie zgodności z warunkami decyzji lub postanowień
 • uczestnictwo w projektach krajowych dotyczących obszarów morskich w zakresie zagadnień specjalistycznych, przygotowywanie i prezentacja materiałów dotyczących stanu zagadnień w zakresie właściwości administracji morskiej, związanych z obiektami budowlanymi i warunkami ich eksploatacji oraz uczestnictwo w postępowaniach w przypadku zaistnienia katastrofy obiektu budowlanego stanowiącego własność Urzędu
 • wykonywanie zestawień i opracowywanie informacji sprawozdawczych określonych przepisami z wykorzystaniem komputerowych baz danych i innych programów specjalistycznych dotyczących prowadzonych zagadnień
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich innych dokumentów strategicznych w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów i przystani morskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w dziedzinie nauk o Ziemi lub nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze planowania przestrzennego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zagadnień regulacji prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • orientacja na klienta/interesanta

Poznaj stanowisko: Urbanista

Urbanista jest specjalistą w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzeni. Obszarem zainteresowań osoby zatrudnionej w tym charakterze jest przede wszystkim przestrzeń publiczna miast różnej wielkości, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych, centrów miast, etc. Urbanista nie tylko przygotowuje plany urbanistyczne, lecz także sprawuje nadzór nad ich poprawnym wykonawstwem. W ...
Urbanista Praca Urbanista

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (717)
Wałbrzych (52)
Legnica (87)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (172)
Toruń (117)
Lubelskie:
Lublin (211)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (834)
Tarnów (43)
Nowy Sącz (28)
Mazowieckie:
Warszawa (2070)
Radom (148)
Płock (110)
Opolskie:
Opole (213)
Nysa (58)
Podkarpackie:
Rzeszów (122)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (89)
Suwałki (41)
Łomża (23)
Pomorskie:
Gdańsk (432)
Gdynia (167)
Słupsk (50)
Śląskie:
Katowice (515)
Częstochowa (136)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (116)
Elbląg (61)
Ełk (34)
Wielkopolskie:
Poznań (553)
Kalisz (67)
Konin (29)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (300)
Koszalin (63)
Kołobrzeg (29)
Auchan (164)
Tesco (107)
Inditex (42)
Bricoman (13)
STRABAG (5)
ABB (95)
Accenture (311)
Carrefour (97)
PKO BP (329)
PwC (15)
KPMG (33)
Orange (21)
IKEA (17)
Budimex (40)

Rekrutują z Praca.pl