Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Białystok

236 dni temu

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 27055

Warunki pracy

- praca w Komendzie Oddziału jak również wyjazdy służbowe poza teren Komendy Oddziału;
- praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym 8 godz.;
- praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy czasu pracy;
- pomieszczenie biurowe na I piętrze z infrastrukturą budynku: korytarze, klatki schodowe, schody;
- brak windy oraz sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- w budynku brak podłóg antypoślizgowych;
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych z zakresu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy (w służbie), w drodze z/do pracy (służby) pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej celem przekazania stosownej dokumentacji właściwym organom.
 • Współuczestnictwo w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy i służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.
 • Prowadzenie szkoleń pracowników i funkcjonariuszy przyjmowanych do pracy i służby.
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą i służbą odpowiednio - pracowników i funkcjonariuszy.
 • Uczestnictwo w opracowaniu planów modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy (służby) i nowych inwestycji w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.
 • Współuczestnictwo w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych bhp.
 • Współpraca ze społecznym inspektorem pracy, zakładową służbą zdrowia, Wydziałem Kadr i Szkolenia, związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA celem poprawy warunków pracy i służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w celu wyeliminowania zagrożeń życia i zdrowia oraz poprawy warunków służby i pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe z zakresu bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umiejetność pracy w zespole, asertywność, odporność na stres, umiejętność zadzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Specjalista ds. BHP Praca Specjalista ds. BHP

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (673)
Wałbrzych (44)
Legnica (84)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (181)
Toruń (109)
Lubelskie:
Lublin (193)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (800)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (28)
Mazowieckie:
Warszawa (1905)
Radom (127)
Płock (47)
Opolskie:
Opole (204)
Nysa (55)
Podkarpackie:
Rzeszów (116)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (90)
Suwałki (35)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (407)
Gdynia (159)
Słupsk (50)
Śląskie:
Katowice (458)
Częstochowa (112)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (116)
Elbląg (62)
Ełk (34)
Wielkopolskie:
Poznań (522)
Kalisz (64)
Konin (30)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (284)
Koszalin (67)
Kołobrzeg (28)
Auchan (153)
Tesco (105)
Inditex (25)
Bricoman (13)
STRABAG (4)
ABB (96)
Accenture (271)
Carrefour (94)
PKO BP (296)
PwC (10)
KPMG (28)
Orange (19)
IKEA (15)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl