Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Lublin

221 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 28886

Warunki pracy

praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium), praca w terenie, nietypowe godziny pracy (dyżury PPA), wysiłek fizyczny.
Narzędzia pracy: praca przy komputerze, praca z aparaturą kontrolno-pomiarową, praca ze sprzętem do poboru prób.
Bariery architektoniczne:
Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny i budynek laboratoryjny. Budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynek laboratorium wyposażony jedynie w windę towarową. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych: platforma dla osób niepełnosprawnych oraz z jednej strony podjazd.


Zakres zadań

 • pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów oraz opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
 • wykonywanie badań spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych, potencjometrycznych i OWO,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych i nowelizowanych procedur badawczych, nowych technik analitycznych,
 • przygotowywanie prób środowiskowych do badań chromatograficznych i fizykochemicznych,
 • nadzorowanie aktualizacji norm obowiązujących w Laboratorium WIOŚ,
 • przedstawianie Kierownikowi Pracowni propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych,
 • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi,
 • znajomość badań/technik spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych, potencjometrycznych oraz badań OWO,
 • znajomość technik przygotowywania próbek do oznaczeń chemicznych w tym chromatograficznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Poznaj stanowisko: Laborant

Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Laborant Praca Laborant

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (675)
Wałbrzych (44)
Legnica (84)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (181)
Toruń (109)
Lubelskie:
Lublin (193)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (804)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (28)
Mazowieckie:
Warszawa (1909)
Radom (127)
Płock (47)
Opolskie:
Opole (204)
Nysa (55)
Podkarpackie:
Rzeszów (116)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (90)
Suwałki (35)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (408)
Gdynia (161)
Słupsk (50)
Śląskie:
Katowice (459)
Częstochowa (112)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (116)
Elbląg (62)
Ełk (34)
Wielkopolskie:
Poznań (525)
Kalisz (64)
Konin (30)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (284)
Koszalin (67)
Kołobrzeg (28)
Auchan (153)
Tesco (105)
Inditex (25)
Bricoman (13)
STRABAG (4)
ABB (96)
Accenture (271)
Carrefour (94)
PKO BP (296)
PwC (10)
KPMG (28)
Orange (19)
IKEA (15)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl