Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Olsztyn

254 dni temu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30459

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
• kontakt z klientem zewnętrznym,
• narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
• praca jednozmianowa w godzinach 7:30-15:30.

Zakres zadań

 • • prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w tym min: o gromadzenie i segregowanie dokumentów personalnych, wynikających z przebiegu stosunku służbowego, stosunku pracy wg wytycznych służbowych oraz Kodeksu Pracy, o analiza poprawności formalnej i zawartości merytorycznej sporządzanych zakresów obowiązków,
 • • opracowywanie dokumentów wynikających z nawiązywania i rozwiązywania stosunku służbowego/pracy,
 • • prowadzenie dokumentacji urlopowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu służby funkcjonariuszy i czasu pracy pracowników cywilnych,
 • • prowadzenie spraw związanych z okresowym opiniowaniem służbowym strażaków i pracowników cywilnych,
 • • kompletowanie sporządzonej dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych i przekazywanie do ZUS i ZER MSWiA w Warszawie,
 • • realizowanie zadań z obszaru profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych w zakresie skierowań i nadzoru nad terminowością realizacji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz komisji lekarskich,
 • • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego i jego zastępcy,
 • • ewidencjonowanie oraz przedłużanie dokumentów służbowych dla strażaków, • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy KM PSP,
 • • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego,
 • • opracowywanie, opiniowanie projektów i rejestrowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń i instrukcji komendanta miejskiego,
 • • planowanie i organizowanie narad, odpraw służbowych z udziałem komendanta miejskiego,
 • • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w KM PSP,
 • • kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych oraz zasad organizacji czasu pracy przez wydziały, sekcje i stanowiska komendy oraz podległych jej komórek organizacyjnych,
 • • prowadzenie części polityki informacyjnej w zakresie bieżącym, uzgodnionym z oficerem prasowym komendanta miejskiego,
 • • bieżące prowadzenie spraw zleconych przez komendanta związanych z funkcjonowaniem komendy, w szczególności tworzenie projektów pism, korespondencji i dokumentów, przepisywanie ich oraz zbieranie i gromadzenie informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • • komunikatywność;
 • • umiejętność analitycznego myślenia;
 • • biegła znajomość obsługi komputera;
 • • znajomość przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP);
 • • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603, ze zmianami) w szczególności w zakresie obowiązków i uprawnień wynikających ze stosunku służbowego;
 • • znajomość zagadnień dotyczących czasu służby strażaków PSP;
 • • umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie oraz tworzenia tekstów okolicznościowych;
 • • umiejętność obsługi programów wspomagania pracy biurowej (pakiet Microsoft OFFICE);
 • • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;
 • • udokumentowany staż pracy w dziale personalnym;
 • • doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu oraz organizacji konferencji i uroczystości okolicznościowych;
 • • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • • odporność na stres;
 • • samodzielność i dyspozycyjność.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (794)
Wałbrzych (65)
Legnica (91)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (245)
Toruń (150)
Lubelskie:
Lublin (245)
Chełm (36)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (924)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (60)
Mazowieckie:
Warszawa (2179)
Radom (168)
Płock (98)
Opolskie:
Opole (240)
Nysa (87)
Podkarpackie:
Rzeszów (159)
Przemyśl (42)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (46)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (480)
Gdynia (196)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (573)
Częstochowa (153)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (185)
Elbląg (128)
Ełk (82)
Wielkopolskie:
Poznań (665)
Kalisz (71)
Konin (59)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (331)
Koszalin (86)
Kołobrzeg (41)
Auchan (167)
Tesco (115)
Inditex (20)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (38)
Accenture (135)
Carrefour (136)
PKO BP (333)
PwC (38)
KPMG (27)
Orange (17)
IKEA (27)
Budimex (57)

Rekrutują z Praca.pl