Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Warszawa

220 dni temu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 31410

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 122,45 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,2
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
umowę o pracę na czas zastępstwa,
trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
wyjazdy służbowe (ok. 2-3 razy w roku),
obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów,
praca przy komputerze,
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/

Zakres zadań

 • przygotowywanie i aktualizowanie programu operacyjnego finansowanego z EFS na poziomie krajowym, w tym: formułowanie zapisu programu i propozycji zmian w programie, przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień,
 • ocena i wybór projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach Osi IV PO WER, w tym: opracowywanie i aktualizowanie kryteriów wyboru projektów, organizowanie naboru projektów, formalna i/ lub merytoryczna ocena projektów,
 • monitorowanie stanu przygotowania i procesu realizacji projektów realizowanych w Osi IV PO WER, w tym: monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego w realizacji projektów (w tym: weryfikowanie wniosków o płatność), rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie zmian w projekcie, monitorowanie procesu zamknięcia projektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej i/lub w obszarze funduszy unijnych
 • znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS),
 • znajomość problematyki polityk społecznych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja)
 • wiedza na temat zasad wdrażania współpracy ponadnarodowej w EFS,
 • wiedza w zakresie kwalifikowalności wydatków w EFS i zasad rozliczania projektów,
 • j. angielski na poziomie B2
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Funduszy UE

  Specjalista do spraw funduszy unijnych jest osobą niemal niezbędną, jak się okazuje, w każdej dużej firmie planującej wysokonakładowe inwestycje, finansowane z dotacji unijnych. Z racji ogromnej konkurencji w ubieganiu się o dotacje UE, decyzja podejmowana jest w oparciu o wniosek, który rozpatrywany jest zarówno pod kątem poprawności formalnej jak i merytorycznej atrakcyjności. Specjalista, wykwalifikowany i doświadczony ...
  Specjalista ds. Funduszy UE Praca Specjalista ds. Funduszy UE

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (782)
  Wałbrzych (57)
  Legnica (95)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (231)
  Toruń (136)
  Lubelskie:
  Lublin (250)
  Chełm (40)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (893)
  Tarnów (54)
  Nowy Sącz (76)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2220)
  Radom (170)
  Płock (103)
  Opolskie:
  Opole (248)
  Nysa (74)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (172)
  Przemyśl (44)
  Podlaskie:
  Białystok (166)
  Suwałki (47)
  Łomża (32)
  Pomorskie:
  Gdańsk (471)
  Gdynia (200)
  Słupsk (63)
  Śląskie:
  Katowice (584)
  Częstochowa (160)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (186)
  Elbląg (130)
  Ełk (88)
  Wielkopolskie:
  Poznań (628)
  Kalisz (76)
  Konin (76)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (337)
  Koszalin (87)
  Kołobrzeg (44)
  Auchan (154)
  Tesco (100)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (127)
  Bricoman (17)
  STRABAG (12)
  ABB (37)
  Accenture (152)
  Carrefour (132)
  PKO BP (357)
  PwC (36)
  KPMG (21)
  Orange (11)
  IKEA (27)
  Budimex (51)

  Rekrutują z Praca.pl