Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa

120 dni temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35942

Warunki pracy

Budynek przy ul. Krucza 36/Wspólna 6
Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Docelowo praca wykonywana będzie w budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 (planowane przeniesienie pod koniec 2018 r.). Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach dotyczących realizacji uprawnień zabużańskich.
 • Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia wydane przez wojewodów i skarg na bezczynność organów I instancji dotyczących spraw zabużańskich.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące realizacji uprawnień zabużańskich.
 • Udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat prowadzonych na ich wniosek spraw oraz terminu realizacji prawa do rekompensaty.
 • Współpraca z radcą prawnym w zakresie prowadzenia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań dotyczących mienia zabużańskiego.
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej w zakresie mienia zabużańskiego, w ramach procedury wydawania decyzji administracyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera: Microsoft Office (w szczególności Word, Excel), prawniczych programów komputerowych oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów
 • Umiejętność komunikacji, współpracy, myślenia analitycznego, organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, rzetelność, orientacja na klienta oraz dążenie do doskonalenia zawodowego, a także kreatywność
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programów Excel, Word, Lex, eDok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (749)
Wałbrzych (61)
Legnica (103)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (246)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (934)
Tarnów (55)
Nowy Sącz (72)
Mazowieckie:
Warszawa (2333)
Radom (157)
Płock (94)
Opolskie:
Opole (230)
Nysa (91)
Podkarpackie:
Rzeszów (157)
Przemyśl (46)
Podlaskie:
Białystok (140)
Suwałki (47)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (478)
Gdynia (200)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (513)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (174)
Elbląg (133)
Ełk (79)
Wielkopolskie:
Poznań (710)
Kalisz (76)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (334)
Koszalin (80)
Kołobrzeg (34)
Auchan (165)
Tesco (71)
Inditex (45)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (25)
Accenture (233)
Carrefour (94)
PKO BP (326)
PwC (27)
KPMG (39)
Orange (23)
IKEA (31)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl