Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Warszawa

131 dni temu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35914

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stres związany z licznymi kontrolami zewnętrznymi (NIK, Komisja Europejska, US lub ZUS), zmianami prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Ewidencja ruchu środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń wraz ze sprawdzeniem kompletności i prawidłowości opisu merytorycznego w zakresie kompletowania faktur oraz dokumentów OT wystawionych przez BDG-Wydział Administracyjno-Techniczny (WAT) a także innych dokumentów na podstawie których mogłyby być przyjmowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na stan ministerstwa.
 • Ewidencja pod względem ilościowo-wartościowym materiałów i drobnego wyposażenia wprowadzonego na stan magazynu wraz ze sprawdzaniem kompletności i jednolitości zapisów na fakturach, dokumentach PZ i RW, księgowanie rozchodów materiałów wprowadzanych na stan magazynu wraz z koordynacją prawidłowości funkcjonowania baz danych QREZUS dot. gospodarki inwentarzowej oraz magazynowej
 • Dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat gotówki w kasie złotowej i dewizowej ministerstwa
 • Okresowe uzgadnianie ilościowo-wartościowe: stanów księgowych z ewidencją inwentarzową środków trwałych – kwartalnie; stanów materiałów na składzie z ewidencją magazynową – kwartalnie; sald w księgowości analitycznej i syntetycznej – miesięcznie; sald w księgowości analitycznej i syntetycznej – rocznie; umorzeń środków trwałych.
 • Wycena arkuszy spisowych z dokonanych inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdawczości GUS o ruchu środków trwałych.
 • Obsługa oprogramowania TREZOR w zakresie dysponenta budżetowego III stopnia, wprowadzanie danych w systemie Trezor w zakresie planu, sprawozdawczości oraz harmonogramu płatności w zakresie dysponenta budżetowego III stopnia. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym delegacji krajowych i zagranicznych.
 • Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości lub finansów
 • wiedza z zakresu: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i rachunkowości budżetowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych podatków, ewidencji środków trwałych
 • samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, rzetelność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie - rachunkowość budżetowa lub - zasady ewidencji środków trwałych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia ewidencji środków trwałych lub w obsłudze kasowej
 • umiejętność obsługi portalu Bankowości Elektronicznej NBP,
 • umiejętność obsługi zleceń płatności BGK
 • umiejętność obsługi programu FK Quorum .

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Finansowych

Specjalista ds. Finansowych zajmuje się przygotowaniem raportów i analiz finansowych. Monitoruje również rozliczenia oraz optymalizuje koszty. Uczestniczy też w procesie sporządzania budżetu. Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Finansowych powinna legitymować się wyższym wykształceniem (ekonomicznym, z zakresu rachunkowości i finansów). Konieczna jest ...
Specjalista ds. Finansowych Praca Specjalista ds. Finansowych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (752)
Wałbrzych (52)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (239)
Toruń (133)
Lubelskie:
Lublin (254)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (929)
Tarnów (67)
Nowy Sącz (74)
Mazowieckie:
Warszawa (2339)
Radom (161)
Płock (93)
Opolskie:
Opole (226)
Nysa (81)
Podkarpackie:
Rzeszów (149)
Przemyśl (40)
Podlaskie:
Białystok (135)
Suwałki (45)
Łomża (22)
Pomorskie:
Gdańsk (483)
Gdynia (204)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (535)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (168)
Elbląg (127)
Ełk (74)
Wielkopolskie:
Poznań (696)
Kalisz (75)
Konin (48)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (328)
Koszalin (81)
Kołobrzeg (35)
Auchan (175)
Tesco (73)
Inditex (37)
Leroy Merlin (137)
Bricoman (8)
STRABAG (10)
ABB (20)
Accenture (284)
Carrefour (88)
PKO BP (328)
PwC (31)
KPMG (42)
Orange (20)
IKEA (27)
Budimex (49)

Rekrutują z Praca.pl