Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Bydgoszcz

8 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 35899

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań

 • prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • organizowanie prac archiwum zakładowego, egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego i przechowywania zarchiwizowanych dokumentów,
 • zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe, techniczne środki pracy, środki higieny, odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie ewidencji indywidualnego wyposażenia pracowników,
 • prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych dotyczących wydziału oraz uzgadnianie wydatków z wydziałem finansowym,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism i wydawnictw, zamawianie pieczątek oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • współpraca przy logistyczno-organizacyjnej obsłudze narad i spotkań służbowych,
 • prowadzenie ewidencji środków majątkowych,
 • naliczanie wysokości opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi administracyjno-biurowej, ewidencji materiałowej oraz archiwizacji dokumentacji,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie inwentaryzacji, gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia archiwum,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programu do ewidencji środków trwałych oraz naliczania opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,
 • znajomość przepisów o administracji i drogownictwie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-085 Bydgoszcz

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (839)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (128)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (196)
  Toruń (112)
  Lubelskie:
  Lublin (241)
  Chełm (37)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (1006)
  Tarnów (67)
  Nowy Sącz (46)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2223)
  Radom (182)
  Płock (55)
  Opolskie:
  Opole (188)
  Nysa (69)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (147)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (135)
  Suwałki (41)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (482)
  Gdynia (196)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (534)
  Częstochowa (165)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (158)
  Elbląg (68)
  Ełk (46)
  Wielkopolskie:
  Poznań (651)
  Kalisz (82)
  Konin (71)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (359)
  Koszalin (76)
  Kołobrzeg (47)
  Auchan (93)
  Tesco (115)
  Inditex (39)
  OBI (9)
  PKP (9)
  STRABAG (7)
  ABB (110)
  Accenture (269)
  Carrefour (165)
  PKO BP (344)
  KPMG (39)
  Orange (34)
  IKEA (42)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl