Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa

9 dni temu

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35890

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- zagrożenie korupcją.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie i przygotowywanie należności z tytułu delegacji służbowych pracowników, krajowych i zagranicznych
 • Analizowanie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników
 • Przygotowywanie analiz i zestawień z delegacji krajowych i zagranicznych
 • Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego delegacji i ich rozliczenia oraz angażowanie środków
 • Uzgadnianie kartoteki ilościowo-wartościowej z ilościami kartotek magazynu ogólnego oraz kontami księgi głównej
 • Przygotowywanie sprawozdania o stanie zapasów przechowywanych w magazynie
 • Przygotowywanie przelewów bankowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Komunikatywność
 • Znajomość Ms Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie należności przysługujących pracownikowi z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość Ms Office (Excel, Word) lub oświadczenie o znajomości programu Excel i Word
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie należności przysługujących pracownikowi z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem "Specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów - Ogłoszenie nr 35890"

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (781)
  Wałbrzych (57)
  Legnica (124)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (185)
  Toruń (104)
  Lubelskie:
  Lublin (233)
  Chełm (35)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (958)
  Tarnów (62)
  Nowy Sącz (44)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2075)
  Radom (179)
  Płock (51)
  Opolskie:
  Opole (186)
  Nysa (69)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (144)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (131)
  Suwałki (38)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (453)
  Gdynia (191)
  Słupsk (63)
  Śląskie:
  Katowice (506)
  Częstochowa (168)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (159)
  Elbląg (65)
  Ełk (48)
  Wielkopolskie:
  Poznań (610)
  Kalisz (79)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (340)
  Koszalin (75)
  Kołobrzeg (44)
  Auchan (86)
  Tesco (118)
  Inditex (39)
  OBI (9)
  PKP (9)
  STRABAG (4)
  ABB (101)
  Accenture (212)
  Carrefour (160)
  PKO BP (321)
  KPMG (37)
  Orange (32)
  IKEA (39)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl