Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

7 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 45466

Warunki pracy

1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Opracowywanie projektów planów finansowych dla placówek zagranicznych na podstawie danych przekazanych przez wydziały, referaty i samodzielne stanowiska oraz wniosków placówek zagranicznych.
 • Uczestnictwo w procesie przygotowania i przekazania do właściwych komórek projektu budżetu państwa, planu finansowego dla placówek zagranicznych oraz korekty planu finansowego w obszarze budżetu w układzie klasycznym i zadaniowym.
 • Opracowywanie wniosków w sprawie podziału budżetu na cele określone w rocznych planach pracy Biura.
 • Analiza i nadzór realizacji budżetu placówek zagranicznych w zakresie zadań Biura w obszarze wydatków majątkowych i bieżących oraz okresowo informuje naczelnika w sprawach związanych z zaawansowaniem wykonania budżetu Biura.
 • Procedowanie uruchamiania środków z dochodów placówek, przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z realizacją gospodarki nieruchomościami za granicą będącymi w zarządzie Ministra Spraw Zagranicznych.
 • Koordynacja rozliczania i nadzoru placówek zagranicznych w zakresie realizacji budżetu w ramach środków finansowych przyznanych przez Biuro.
 • Opracowywanie i przygotowywanie danych, pism, korespondencji dla organów kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie pełnionych obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie planowania i nadzoru nad realizacją budżetu
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Wiedza w zakresie budżetu zadaniowego.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów; samodzielność i inicjatywa; odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (763)
  Wałbrzych (46)
  Legnica (126)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (264)
  Toruń (137)
  Lubelskie:
  Lublin (265)
  Chełm (53)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (901)
  Tarnów (89)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2126)
  Radom (169)
  Płock (84)
  Opolskie:
  Opole (231)
  Nysa (74)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (175)
  Przemyśl (45)
  Podlaskie:
  Białystok (123)
  Suwałki (42)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (454)
  Gdynia (231)
  Słupsk (69)
  Śląskie:
  Katowice (582)
  Częstochowa (175)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (168)
  Elbląg (128)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (648)
  Kalisz (91)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (301)
  Koszalin (109)
  Kołobrzeg (40)
  Auchan (136)
  Tesco (146)
  Inditex (57)
  Leroy Merlin (170)
  Bricoman (15)
  STRABAG (11)
  ABB (33)
  Accenture (106)
  Carrefour (125)
  PKO BP (361)
  PwC (12)
  KPMG (24)
  Orange (96)
  IKEA (55)
  Budimex (18)

  Rekrutują z Praca.pl