Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Chełm

406 dni temu

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 46236

Warunki pracy

Praca samodzielna. Kontakty zewnętrzne: z dostawcami sprzętu i wykonawcami usług. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

  • sporządzanie wniosków oraz dokumentacji pomocniczej na zakup sprzętu, materiałów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków finansowych wydatkowanych przez Wydział Łączności i Informatyki na zakupy i dostawy poza ustawą prawo zamówień publicznych
  • sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie zakupup sprzętu, materiałów i usług realizowanych przez Wydział Łączności i Informatyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe