Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Radom

10 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 47546

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz biologicznych w środowisku w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Opracowywanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych
 • Przygotowywanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w danym obszarze,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczących badań różnych komponentów środowiska,
 • Biegłość w wykonywaniu badań i pomiarów terenowych oraz podstawowych analiz fizykochemicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
 • Znajomość systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-29 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Laborant

  Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
  Laborant Praca Laborant

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (736)
  Wałbrzych (70)
  Legnica (101)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (257)
  Toruń (168)
  Lubelskie:
  Lublin (270)
  Chełm (53)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (968)
  Tarnów (95)
  Nowy Sącz (86)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2280)
  Radom (176)
  Płock (72)
  Opolskie:
  Opole (245)
  Nysa (93)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (156)
  Przemyśl (39)
  Podlaskie:
  Białystok (182)
  Suwałki (44)
  Łomża (38)
  Pomorskie:
  Gdańsk (527)
  Gdynia (287)
  Słupsk (92)
  Śląskie:
  Katowice (684)
  Częstochowa (176)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (207)
  Elbląg (117)
  Ełk (56)
  Wielkopolskie:
  Poznań (682)
  Kalisz (91)
  Konin (79)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (360)
  Koszalin (130)
  Kołobrzeg (52)
  Auchan (190)
  Tesco (146)
  Inditex (32)
  Leroy Merlin (184)
  Bricoman (30)
  STRABAG (6)
  ABB (43)
  Accenture (114)
  Carrefour (158)
  PKO BP (331)
  PwC (29)
  KPMG (43)
  Orange (40)
  IKEA (41)
  Budimex (30)

  Rekrutują z Praca.pl