Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

90 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 50650

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, jednozmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca wymaga kontaktu z interesantami, innymi jednostkami organizacyjnymi policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest na trzecim piętrze budynku KWP w Szczecinie w pokoju dwuosobowym wyposażonym w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy. Budynek jest wyposażony w windę, jednak cały budynek, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • Monitorowanie i kordynacja przebiegu szkoleń zawodowych i kursów specjalistycznych.
 • Analizowanie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.
 • Planowanie, organizacja i koordynacja rekrutacji policjantów i pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego na szkolenia lub w celu doskonalenia zawodowego.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej związanej z organizacją szkoleń i doskonalenia zawodowego.
 • Ścisła współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji zaangażowanymi w proces organizacji szkoleń zawodowych i kursów specjalistycznych .
 • Organizacja praktyk dla studentów szkół wyższych.
 • Przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej do archiwizacji zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 161.125)
 • Znajomość rozporządzenia MSWiA z 19.06.2007r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policji (Dz.U. Nr 126, poz.877)
 • Znajomość obsługi komputera (pakitu MS Office)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność.
 • praca w zespole.
 • organizacja pracy własne.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych