Specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

27 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52186

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz dyspozycyjnością, może odbywać się w nietypowych godzinach.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dot. działań rządu, w tym Prezesa Rady Ministrów
 • współtworzenie kalendarza wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli rządu
 • opracowywanie komunikatów prasowych publikowanych na stronie www.premier.gov.pl oraz kontakt z mediami
 • opracowywanie materiałów merytorycznych: pytania i odpowiedzi, tezy, notatki, raporty itp.
 • śledzenie najnowszych trendów, badań i dobrych praktyk z zakresu komunikacji społecznej w Polsce i na świecie
 • śledzenie bieżących działań rządu oraz doniesień medialnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej lub PR, lub marketingu, lub reklamy
 • znajomość języka obcego, urzędowego UE na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki unijnej, rynku mediów (prasa, radio, telewizja) i zachodzących na nim zmianach
 • umiejętności z zakresu: tworzenia tekstów dostosowanych do okoliczności i odbiorców, pozyskiwania, analizy i syntezy informacji, znajomości zasad redagowania i korekty tekstów
 • kompetencje miękkie: kreatywność, rzetelność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych
 • znajomość języka obcego, urzędowego UE na poziomie B2
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych