Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

7 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52613

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Praca przy komputerze.
– Praca wymaga wykonywania okresowych czynności związanych np. z dźwiganiem paczek z dokumentami.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i świadczenie wsparcia dla użytkowników systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją poprzez aktualizację udostępnianych informacji o systemie, udzielanie odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów użytkowników systemu, a także opracowywanie materiałów do szkoleń e-learning i szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenie szkoleń stacjonarnych w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz odpowiedniego przygotowania użytkowników systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 • Prowadzenie archiwum elektronicznego: weryfikowanie uporządkowania przyjmowanej dokumentacji, przyjmowanie dokumentacji w postaci elektronicznej, obsługiwanie wypożyczeń, typowanie dokumentacji elektronicznej do przekazania do archiwum państwowego lub brakowania.
 • Udzielanie pracownikom GUS wskazówek dotyczących przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum, sprawdzanie stanu uporządkowania oraz fizycznego zabezpieczenia dokumentacji przekazywanej przez komórki organizacyjne GUS, przyjmowanie do archiwum dokumentacji zgromadzonej w składach chronologicznych oraz składach informatycznych nośników danych, układanie i rozmieszczanie w magazynach archiwalnych nowoprzyjętych materiałów w celu właściwego gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej GUS.
 • Przemieszczanie materiałów w magazynach archiwalnych w ramach prac związanych z brakowaniem i porządkowaniem dokumentacji niearchiwalnej, obsługiwanie urządzenia przeznaczonego do niszczenia dokumentacji papierowej, dokonywanie niszczenia dokumentacji, dla której uzyskano zgodę na zniszczenie oraz obsługiwanie urządzeń przeznaczonych do utrzymania w magazynach odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza, wykonywanie codziennych pomiarów tych wartości, kontrolowanie i analizowanie wyników pomiarów w celu zapewnienia w pomieszczeniach magazynowych optymalnych warunków do przechowywania akt.
 • Opracowywanie i uzupełnianie pomocy ewidencyjnych materiałów w postaci papierowej, stanowiących zasób archiwum GUS, wykonywanie podstawowych prac zabezpieczających porządkowaną dokumentację (czyszczenie, przepakowanie, usuwanie elementów metalowych) w celu zachowania w dobrym stanie zgromadzonej dokumentacji.
 • Realizowanie prac wdrożenia zmian i modyfikacji systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz aktualizowanie strony intranetowej wydziału oraz strony systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do aktualnych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu archiwalnym lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu archiwistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych bazodanowych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - A2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego o profilu archiwalnym lub wyższego i studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki
 • kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego – pracy w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-29 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (660)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (251)
  Toruń (132)
  Lubelskie:
  Lublin (230)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (806)
  Tarnów (84)
  Nowy Sącz (82)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2003)
  Radom (170)
  Płock (69)
  Opolskie:
  Opole (223)
  Nysa (62)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (146)
  Suwałki (42)
  Łomża (34)
  Pomorskie:
  Gdańsk (501)
  Gdynia (272)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (629)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (187)
  Elbląg (100)
  Ełk (50)
  Wielkopolskie:
  Poznań (617)
  Kalisz (92)
  Konin (56)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (376)
  Koszalin (116)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (165)
  Tesco (58)
  Inditex (22)
  Leroy Merlin (109)
  Bricoman (9)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (66)
  Carrefour (181)
  PKO BP (316)
  PwC (18)
  KPMG (27)
  Orange (45)
  IKEA (46)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl