Specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Warszawa

243 dni temu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 56062

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, w tym stałe kontakty z dziennikarzami, praca pod presją, często związana z dużym stresem
• nietypowe godziny pracy - w tym dyżury związane z obsługą spotkań Kierownictwa Ministerstwa, organizowanych poza standardowymi godzinami pracy, a także z przygotowywaniem przeglądów prasy
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - nieregularne - do kilku razy w miesiącu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Zarządzanie/ prowadzenie serwisów internetowych/ profili społecznościowych, w tym: udział w budowie i rozbudowie narzędzi i serwisów internetowych, zarządzanie/ prowadzenie redakcyjno-merytoryczne serwisów internetowych i profili społecznościowych (m.in. tworzenie treści graficznych i wideo na potrzeby serwisów, akceptowanie i publikowanie treści, tworzenie i modyfikowanie architektury informacji, pełnienie funkcji redaktora/ publikowanie materiałów na serwisach internetowych).
 • Zadanie 2: Zapewnianie obsługi prasowej oraz upowszechnianie informacji, w tym: utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami, opracowywanie i dystrybucja informacji, komunikatów i oświadczeń dla prasy, organizowanie konferencji prasowych oraz wywiadów przedstawicieli Kierownictwa (w mediach drukowanych i elektronicznych), udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, reagowanie na krytykę prasową, przygotowywanie polemik, sprostowań, przygotowywanie materiałów pomocniczych dla Kierownictwa na potrzeby wystąpień medialnych oraz projektów wypowiedzi Kierownictwa resortu (artykuły, wywiady, odpowiedzi na pytania, wydawnictwa okazjonalne itp.).
 • Zadanie 3: Budowanie strategii działań informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym: konsultowanie dokumentów strategicznych w zakresie informacji, promocji i edukacji, opracowywanie i aktualizowanie dokumentów operacyjnych w zakresie komunikacji (m.in.: plany działań informacyjnych).
 • Zadanie 4: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych, w tym: - analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów, przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej, opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej, zlecanie i weryfikowanie tłumaczeń publikacji, przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek, infografik, filmów etc.
 • Zadanie 5: Prowadzenie kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym: analizowanie i wybór grup docelowych, definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań, wybór kanałów i narzędzi komunikacji (w tym m.in.: radio, telewizja, prasa, internet, konferencje, seminaria, wydawnictwa, konkursy, etc.), monitorowanie przebiegu kampanii/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, analizowanie efektywności kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, koordynowanie działań komunikacyjnych.
 • Zadanie 6: Prowadzenie monitoringu mediów, w tym: monitorowanie mediów, przygotowywanie przeglądów prasy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej
 • znajomość prawa prasowego oraz przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • wiedza z zakresu komunikacji społecznej i public relations, w tym mediów społecznościowych
 • znajomość zagadnień dotyczących działu administracji gospodarka
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Premiere)
 • znajomość podstaw fotografii i obsługi aparatu cyfrowego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • komunikacja, w tym: umiejętność pisania i redagowania tekstów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych