Specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

41 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 63523

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • wykonywanie opracowań kartograficznych przy wykorzystaniu informatycznego systemu informacji geograficznej i komputerowego wspomagania projektowania oraz urządzeń pomiarowych
 • pozyskiwanie danych o nieruchomościach Skarbu Państwa administrowanych przez Urząd przy wykorzystaniu informatycznego systemu zarządzania nieruchomościami
 • analizowanie danych w celu wykrycia nieścisłości i ewentualnych działań kontrolnych mających na celu zapewnienie właściwego stanu prawnego nieruchomości
 • wykonywanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi w zakresie Wydziału, w tym przygotowywanie informacji o stanie zasobów w zakresie materiałów geodezyjno - kartograficznych wykorzystywanych w bieżącej działalności wydziału oraz zgłaszanie zapotrzebowania do właściwych komórek organizacyjnych
 • przekazywanie informacji i danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej do rejestrów państwowych
 • udostępnianie map oraz udzielanie informacji o danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej wraz z informacją o nieruchomościach Skarbu Państwa administrowanych przez Urząd komórkom merytorycznym Urzędu oraz zainteresowanym podmiotom
 • przygotowywanie raportów obejmujących dane o nieruchomościach Skarbu Państwa administrowanych przez Urząd przy wykorzystaniu informatycznego systemu zarządzania nieruchomościami
 • przygotowywanie oraz składanie dokumentów w zakresie występowania do właściwych organów państwowych i instytucji w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa administrowanych przez Urząd oraz prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych dla nieruchomości we władaniu Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku geodezja i kartografia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących geodezji i kartografii w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania wieczysto-księgowego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość informatycznego systemu informacji geograficznej (GIS)
 • znajomość komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie geograficznych systemów informacyjnych
 • przeszkolenie w zakresie administrowania bazami danych, w tym znajomości języka SQL
 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • posiadanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość sieciowych usług danych przestrzennych zgodnych z INSPIRE
 • umiejętność obsługi oprogramowania ArcGIS
 • umiejętność obsługi programu ZwCAD lub AutoCAD
 • umiejętność obsługi systemu teleinformatycznego - zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych