Specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

33 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 65139

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów zewnętrznych;

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Urzędu wraz z oznakowywaniem składników majątku Urzędu.
 • Prowadzenie kart osobistego wyposażenia pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie wyposażenia służbowego poszczególnych pracowników.
 • Aktualizowanie spisu stanu składników majątku użytkowanych w poszczególnych pokojach Urzędu w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie majątku Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw organizacji lotniczych.
 • Prowadzenie biblioteki branżowej wydawnictw naukowo – technicznych i ekonomiczno – prawnych w celu wyposażenia zainteresowanych osób w niezbędne wydawnictwa.
 • Koordynowanie zlecenia i odbioru tłumaczeń pisemnych wykonywanych na potrzeby Urzędu.
 • Zakup niezbędnych dla potrzeb Urzędu wydawnictw książkowych, przepisów i opracowań – na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość zagadnienia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu ewidencji majątku;
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe