Specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Warszawa

9 dni temu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68129

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • uczestnictwo w realizacji działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych w zakresie realizacji projektów dotyczących gospodarki żywnościowej, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych oraz sporządzanie umów z zakresu działań informacyjno-promocyjnych,
 • współpraca z departamentami i biurami MRiRW w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
 • udział w targach dotyczących gospodarki żywnościowej oraz PROW 2014-2020.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania organów administracji publicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku: rolnictwo lub technologia żywności lub żywienie człowieka,
 • roczne doświadczenie zawodowe związane z promocją w obszarze żywności,
 • wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • wiedza z zakresu promocji,
 • wiedza z zakresu krajowych i unijnych systemów jakości żywności.