Specjalista
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki
247 dni temu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 70069

Warunki pracy


 • praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;

 • podróże służbowe;

 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej;

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

 • budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak windy i podjazdów.

Zakres zadań

 • Uzupełnianie jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy oraz militaryzacja zakładów pracy;
 • Prowadzenie planów rotacji żołnierzy rezerwy;
 • Sporządzanie analiz jakości uzupełnienia jednostek wojskowych;
 • Przygotowanie danych do sporządzania bilansów kadry rezerwy i szeregowych rezerwy;
 • Kontrola meldunków sporządzanych przez uzupełniane jednostki wojskowe;
 • Prowadzenie kartoteki z dokumentami ewidencyjnymi uzupełnianych jednostek wojskowych;
 • Sporządzanie danych do Planu Terytorialnego Gromadzenia Rezerw;
 • Sporządzanie wyciągów z zapotrzebowań na uzupełnienie jednostek wojskowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej.
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 • komunikatywność;
 • obowiązkowość
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie przeszkolenia z zakresu zarządzania zasobami osobowymi na potrzeby uzupełnień mobilizacyjnych i wojennych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Obsługa komputera, znajomość pakietów biurowych.