Specjalista
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Warszawa
45 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77422

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu.


Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP Urzędu.

Zakres zadań

 • administruje sprzętem serwerowym, systemami, aplikacjami, bazami danych oraz lokalną i rozległą siecią komputerową Inspektoratu
 • zarządza bezpieczeństwem sprzętu serwerowego i sieciowego oraz zintegrowanym systemem bezpieczeństwa
 • zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych, w tym przeprowadza kontrole stanu technicznego systemów teleinformatycznych oraz eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • bierze udział w projektach informatycznych realizowanych w urzędzie
 • udziela instruktażu i pomocy pracownikom Inspektoratu w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • sporządza analizy i raporty dotyczące funkcjonowania infrastruktury informatycznej
 • sprawuje nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów
 • koordynuje prace związane z obsługą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora sieci
 • wiedza z zakresu administrowania systemami operacyjnymi rodziny Windows Serwer oraz usług katalogowych Microsoft Active Directory
 • umiejętności: administrowanie rozproszonym środowiskiem komputerowym, automatyzacja powtarzalnych procesów konfigurowania sprzętu, zdalne zarządzanie stacją końcową, diagnostyka działania sprzętu/oprogramowania, naprawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej o Inspekcji Handlowej
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • posiadania wiedzy z zakresu: relacyjnych baz danych SQl, zarządzania serwerem pocztowym w środowisku Microsoft
 • posiadanie certyfikatów branżowych oraz certyfikatów związanych z administrowaniem siecią
 • znajomość elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD)