Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
38 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77407

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace związane z monitorowaniem stanu realizacji wytwarzanych produktów w projekcie WROTA STATYSTYKI w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań.
 • Weryfikuje wprowadzane przez uczestników projektu WROTA STATYSTYKI rejestry czasu pracy w celu potwierdzenia ich zgodności z wytycznymi CPPC oraz zasadami rozliczania projektu.
 • Prowadzi prace związane z monitorowaniem i raportowaniem postępów realizacji projektu WROTA STATYSTYKI, w tym przygotowywanie sprawozdań oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych na potrzeby prowadzenia Projektu, w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań w projekcie.
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych oraz udział w pracach Komisji przetargowej w celu zapewnienia terminowej realizacji prac.
 • Bierze udział w spotkaniach projektowych i przeglądach jakości oraz sporządza protokoły i notatki ze spotkań w celu przygotowania odpowiednich dokumentów projektowych.
 • Bierze udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentacji zarządczej projektu WROTA STATYSTYKI oraz współpracuje z Inżynierem Projektu w tym zakresie w celu sprawnego zarządzania projektem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką np. Prince 2
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy przy projektach teleinformatycznych
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych (MS Project)